Blog

Pavel Lacina

autor:

Pavel Lacina

S kolegou se někdy přeme ohledně využití workflow, tedy automatizovaných procesů, při řízení projektu. Jeho názor je, že workflow mohou svazovat ruce. Já naopak tvrdím, že celý proces mohou zjednodušit. Pravdu máme asi oba, bude záležet na způsobu využití, nastavení a zachování samostatného uvažování namísto slepé poslušnosti. I u workflow platí, že mohou být dobrý sluha ale špatný pán. Ze zkušeností při implementaci projekt managementu víme, jakých chyb se vyvarovat, jak si workflow definovat a jak minimalizovat riziko selhání.

Pavel Lacina

autor:

Pavel Lacina

Často se na prezentacích a při obchodních jednáních rozhoří plamenná diskuze o hodnotě času. K poslední takové diskuzi došlo překvapivě na místě, kde bych ji normálně nečekal. Nebylo to jako obvykle na schůzce s klientem, ale během nedělního rodinného, navíc slavnostního oběda. Impulsem k tomu bylo mé oznámení (jen tak mezi řečí), že cestou domů se potřebuji ještě zastavit v obchodě s domácími potřebami, protože se mi rozbil rozkládací sušák na prádlo a musím si koupit nový. Dalším akcelerátorem bylo moje odmítnutí nabídky jednoho člena z příbuzenstva, že mi ten sušák opraví, a ať jej přivezu k němu do dílny. Ta je ovšem vzdálená asi 60 kilometrů od místa mého bydliště. Všichni mě začali přesvědčovat, že je zbytečné utrácet, že je to škoda peněz, že neustále vyhazuji peníze oknem a tak dále. Dal jsem se tedy do výpočtu, abych ostatním, ale i sám sobě dokázal, že nový sušák vyjde levněji než oprava toho starého. Jak jsem při výpočtu postupoval?

Pavel Lacina

autor:

Pavel Lacina

Klíčová věta románu spisovatelky Ayn Rand Atlasova vzpoura (Atlas Shrugged) „Kdo je John Galt?“, je synonymem pro vyjádření bezmocnosti a zoufalství ze stavu světa. Podle mě je také ale nadějí, že stále existují lidé, kteří dokáží svými schopnostmi, vzděláním, zkušenostmi a nadšením posunout svět kupředu, nebo jak se píše v knize, jsou to ti kteří „roztáčejí motor světa“. Tito Atlasové, nesou na svých bedrech břímě pokroku.

Společně s kolegy ze společnosti Viewpoint máme velmi ambiciózní cíl: naučit tak konzervativní obor jako je stavebnictví novým metodám spolupráce a výměny informací. Máme pro to vynikající nástroje Viewpoint For Projects nebo Field View.

Pavel Lacina

autor:

Pavel Lacina

Nedávno jsem měl příjemnou obchodní schůzku s potenciálním klientem ohledně možné spolupráce. Jedná se o úspěšný stavební koncern a podle výsledků jsou oprávněně lídrem na trhu. Během schůzky došlo k zajímavé situaci. V průběhu diskuze jsme se dostali k informacím, které jsem dle předchozí dohody poslal na jejich e-mail, protože jinou formu komunikace náš partner zatím nevyužívá. První překvapení bylo, že informace ode mě údajně vůbec nedorazily. Nastalo tedy dohledávání, kde se stala chyba, čímž se ztratilo cca 15 minut. Výsledkem tohoto snažení bylo, že sice e-mail došel v pořádku, včetně přílohy, nicméně zodpovědný manažer jej minul, resp. nevěnoval mu pozornost v záplavě dalších e-mailů, které v daný okamžik vyhodnotil jako zprávy s větší prioritou. V tomto případě nešlo o nic závažného. Co by se ovšem dělo, pokud by tento projektový manažer nenašel e-mail s důležitou změnou v projektu nebo se zásadním požadavkem investora? Naše další povídání od té chvíle směřovalo k tomu, zda je možné řídit projekt pomocí e-mailů označených červenými praporky.

Pavel Lacina

autor:

Pavel Lacina

BIM. Skloňuje se ve všech pádech. Má také mnoho definic. Je součástí mnoha prezentací, které se ostatně začínají opakovat. A v mnoha případech se prezentací vine jako červená nit ukázka 3D modelu v různých podobách. Pro toto tvrzení se mi velmi líbí trefné pojmenování „hollywoodský BIM“. Z některých BIM prezentací mívám opravdu pocit, jako kdyby 3D model byl pro přednášející jakýmsi fetišem nebo modlou se schopností vyřídit všechny požadavky, které tato metoda klade na celý projektový tým. Možná, že prapůvod takového vnímání je podvědomý překlad z angličtiny do češtiny slova Project nebo Project team. V angličtině Project team jsou ti, kteří se podílejí na daném projektu. V češtině si představíme tým projektantů, tedy lidi připravující projektovou dokumentaci. V angličtině je to srozumitelnější, protože projektantům se říká Design team. Naopak v češtině Design team je někdo zodpovědný za estetický návrh projektu. Nejspíš právě touto deformací překladu je dnes mnoho lidí přesvědčeno, že BIM se rovná 3D model. V žádném případě nechci snižovat důležitost modelu nebo jeho možnosti. Pro návrh díla a přípravu realizace se stává vynikajícím nástrojem, jak dosáhnout lepších výsledků především v přípravě projektu a rovněž identifikovat kolize, vytvářet analýzy chování stavby v různých podmínkách, provádět změny v projektu přesněji a rychleji. Realizační týmy pak mají možnost se podívat na složité sestavy (např. technologické celky) a lépe naplánovat pracovní postupy. 3D model je tedy bez diskuze silný nástroj pro určité části projektu a pro specializované členy projektového týmu. Jak se tedy do projektu realizovaného metodou BIM mají zapojit ostatní?

2017-07-04
2017-07-07
2017-07-08
2017-07-22
2017-09-08
2017-09-11
2017-09-11
2017-09-29
2017-10-21
2017-10-22
2017-10-22
2017-10-23
2017-10-23
2017-12-02
2017-12-04
Opište číslo 62  

Ke stažení

Změny v přístupu k projektům

white papersFirmy, se kterými spolupracuji, jsou často v situaci, kdy řeší, jak udržet svoji pozici na trhu, a zároveň jak udržet, nebo ještě víc vylepšit, vlastní práci a svoje výsledky. Jejich potřeba není zavést krizový management. Cílem je změna procesů, které jim pomohou udržet vlastní konkurenční výhodu na trhu s extrémně vysokými nároky.

Jak potlačit rizika selhání projektu?

white papersKomentář vychází ze studie PriceWaterhouseCoppers, resp. jejich real-estate divize a popisuje možná rizika, která se mohou v průběhu přípravy a realizace projektu vyskytnout. Na základě zkušeností projektových manažerů popisuje jednotlivé hrozby a skicuje možná řešení.

Příručka BIM

prirucka bimZákladní představení metodiky informačního modelování budov (BIM) a význam BIM pro změny procesů ve stavebnictví vydaná Odbornou radou pro BIM v ČR v roce 2013 vedením Ing. Martina Černého z Výzkumného centra AdMaS.

Jsou 3 hodiny ráno. Kde jsou Vaše dokumenty?

white papersAť už pracujete s elektronickou dokumentací, tištěnými kopiemi nebo kombinací obojího, kontrola a dohledávání informací je činnost, která, pokud je chybně připravena, může potenciálně vést k finančním ztrátám nebo v krajním případě až k selhání projektu.

BIM protokol

dwld bim protocolVzorový dokument vypracovaný britským CIC (Construction Industry Council) jako požadavek na vládní BIM strategii ve Spojeném Království. Dokument definuje pro BIM projekt záměry projektu, kompetence jednotlivých členů týmu včetně jejich povinností a zodpovědností, a v neposlední řadě také nástroje včetně dohodnutého CDE.


^ nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie.