Pavel Lacina

autor:

Pavel Lacina

BIM. Skloňuje se ve všech pádech. Má také mnoho definic. Je součástí mnoha prezentací, které se ostatně začínají opakovat. A v mnoha případech se prezentací vine jako červená nit ukázka 3D modelu v různých podobách. Pro toto tvrzení se mi velmi líbí trefné pojmenování „hollywoodský BIM“. Z některých BIM prezentací mívám opravdu pocit, jako kdyby 3D model byl pro přednášející jakýmsi fetišem nebo modlou se schopností vyřídit všechny požadavky, které tato metoda klade na celý projektový tým. Možná, že prapůvod takového vnímání je podvědomý překlad z angličtiny do češtiny slova Project nebo Project team. V angličtině Project team jsou ti, kteří se podílejí na daném projektu. V češtině si představíme tým projektantů, tedy lidi připravující projektovou dokumentaci. V angličtině je to srozumitelnější, protože projektantům se říká Design team. Naopak v češtině Design team je někdo zodpovědný za estetický návrh projektu. Nejspíš právě touto deformací překladu je dnes mnoho lidí přesvědčeno, že BIM se rovná 3D model. V žádném případě nechci snižovat důležitost modelu nebo jeho možnosti. Pro návrh díla a přípravu realizace se stává vynikajícím nástrojem, jak dosáhnout lepších výsledků především v přípravě projektu a rovněž identifikovat kolize, vytvářet analýzy chování stavby v různých podmínkách, provádět změny v projektu přesněji a rychleji. Realizační týmy pak mají možnost se podívat na složité sestavy (např. technologické celky) a lépe naplánovat pracovní postupy. 3D model je tedy bez diskuze silný nástroj pro určité části projektu a pro specializované členy projektového týmu. Jak se tedy do projektu realizovaného metodou BIM mají zapojit ostatní?

 

Nedávno si někdo stěžoval na velmi slabý zájem ze strany investora o funkční a velmi dobře připravený model. Mohu jen spekulovat proč tomu tak bylo právě v tomto případě, ale vím, že pro investory je 3D model jako Playstation. Máte jej nově a nemůžete se toho nabažit. Postupně však zájem upadá, až to nakonec vezmete, vrátíte do krabice a odnesete do garáže. Se slibem, že se k tomu někdy určitě vrátíte. Pokud tedy pominu specializované týmy pracující s modelem na analýzách, pak ostatní, od investora po sub-dodavatele třeba ve 3. či 4. řádu, se tedy dokáží spokojit se subsetem informací seřazených v databázi v tabulkách. Pro sdílení data v BIM je to formát nazývaný COBie. Použití jednoho formátu jasně ukazuje, jak důležité jsou standardy pro zvýšení efektivity. O kolik složitější by byl náš život, pokud by banky nepoužívaly jednotný formát platebních karet a nebylo možné vybírat peníze z jakéhokoliv bankomatu kdekoliv na světě. Nebo pokud by se výrobci telefonů a operátoři neshodli na technologiích, a Váš telefon by fungoval pouze někde. V takových případech vytváření standardů prokazatelně vede ke zjednodušení a zvýšení efektivity. A protože BIM je o efektivitě, standardizace je nutná, stejně jako potřeba udržet všechna data na jednom místě v rámci sdíleného datového prostředí, z angličtiny „Common Data Enviroment“ označované zkratkou CDE.

Cílem přece není, aby někdo dával sám dohromady všechna data a bral na sebe veškerou zodpovědnost. Pomocí auditovaného CDE je v zájmu každého, aby se na projektu nejen podílel, ale aby také sdílené informace byly dodávány transparentním a jednoduchým způsobem. Předchází se tak zdvojování práce a nepřesnostem a tedy následným vícepracím. Což jsou prokazatelně pro mnoho projektů největší nepřátelé dodržování termínů a rozpočtu na konci projektu. Ostatně úspora, nebo omezení plýtvání, je klíčovým benefitem BIM. A proč by měl chtít takovou formu spolupráce investor nebo zadavatel? Protože pro správu budovy potřebuje aktuální a přesná data, dodaná kompetentním projektovým týmem. S jasnou identifikací, kdo a kdy data vyrobil, autorizoval či dodal. Pro klíčového zástupce investora, čili pro jeho BIM koordinátora, je pak sdílené datové prostředí nástroj, jak zadávat požadavky, kontrolovat změny a především sledovat, zda jsou požadované informace dodány v dohodnutém termínu a v adekvátní kvalitě. Pokud tedy odmyslíme z procesu BIM vytváření a práci s 3D modelem, dostaneme se k faktu, že BIM není nic jiného než jiná forma výměny elektronických dat, předávání a sdílení informací.

Ondřej
2017-01-09
Souhlasím
2017-07-04
2017-07-22
2017-07-22
2017-09-29
Opište číslo 59  

Ke stažení

Změny v přístupu k projektům

white papersFirmy, se kterými spolupracuji, jsou často v situaci, kdy řeší, jak udržet svoji pozici na trhu, a zároveň jak udržet, nebo ještě víc vylepšit, vlastní práci a svoje výsledky. Jejich potřeba není zavést krizový management. Cílem je změna procesů, které jim pomohou udržet vlastní konkurenční výhodu na trhu s extrémně vysokými nároky.

Jak potlačit rizika selhání projektu?

white papersKomentář vychází ze studie PriceWaterhouseCoppers, resp. jejich real-estate divize a popisuje možná rizika, která se mohou v průběhu přípravy a realizace projektu vyskytnout. Na základě zkušeností projektových manažerů popisuje jednotlivé hrozby a skicuje možná řešení.

Příručka BIM

prirucka bimZákladní představení metodiky informačního modelování budov (BIM) a význam BIM pro změny procesů ve stavebnictví vydaná Odbornou radou pro BIM v ČR v roce 2013 vedením Ing. Martina Černého z Výzkumného centra AdMaS.

Jsou 3 hodiny ráno. Kde jsou Vaše dokumenty?

white papersAť už pracujete s elektronickou dokumentací, tištěnými kopiemi nebo kombinací obojího, kontrola a dohledávání informací je činnost, která, pokud je chybně připravena, může potenciálně vést k finančním ztrátám nebo v krajním případě až k selhání projektu.

BIM protokol

dwld bim protocolVzorový dokument vypracovaný britským CIC (Construction Industry Council) jako požadavek na vládní BIM strategii ve Spojeném Království. Dokument definuje pro BIM projekt záměry projektu, kompetence jednotlivých členů týmu včetně jejich povinností a zodpovědností, a v neposlední řadě také nástroje včetně dohodnutého CDE.


^ nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie.